Umowa w TOP PP

Ta publikacja Pozwoli Ci się szczegółowo zapoznać z warunkami umowy w Naszych Programach Partnerskich

(nie dotyczy bet-at-home) 

Nie jest to konieczne ale jeżeli jesteś osobą chcącą mieć wszystko na piśmie to jest to publikacja Dla Ciebie. 

 

 

ZAKUP

4,88 

 

 

Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Dzieło może mieć zarówno charakter materialny (ubranie, mebel, samochód) jak i niematerialny (obraz, fotografia, program komputerowy). Dzieło może polegać na stworzeniu nowego dzieła bądź też przetworzeniu bądź obróbce dzieła już istniejącego. Istotą dzieła jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do osiągnięcia oznaczonego rezultatu (sprawnie działającego programu komputerowego, namalowanego obrazu).


Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery